Close
Реєстрація на курси підвищення кваліфікації

Електронне видання «Аналіз результатів моніторингу державної підсумкової атестації в 2015/2016-2016/2017н.р.»

У виданні вміщені аналітичні матеріали за результатами державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області в 2015/2016-2016/2017 навчальних роках. Проаналізовано динаміку результатів ДПА в початковій, основній, старшій школі протягом двох останніх років, визначені тенденції щодо вибору учнями 9-х, 11-х класів навчальних предметів для проходження ДПА та якості підготовки учнів до державної підсумкової атестації з окремих навчальних предметів.

Матеріали можуть бути використані методистами районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення оптимальних шляхів підвищення якості освіти в регіоні.