Close

Перелік освітніх програм курсів підвищення кваліфікації

23.08.2017

Затверджені на засіданні Вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протокол № 2 від 15.06.2017р., протокол № 3 від ...

Read more.