Close
Дистанційна освіта Харківської академії неперервної освіти
Канал зв’язку для батьків першокласників

Основні завдання діяльності

  1. Розробка та модернізація навчальних програм кваліфікації з метою поглиблення рівня науково-теоретичних знань та практичних навичок у галузі ІКТ педагогічних працівників всіх категорій.
  2. Здійснення навчального процесу під час підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів щодо розвитку умінь та навичок використання сучасних ІКТ та формування ІК-компетентності.
  3. Забезпечення методичного супроводження викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.
  4. Впровадження технологій дистанційного навчання у систему післядипломної педагогічної освіти.

Концепція діяльності полягає у розробці організаційно-педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної компетентності сучасного педагога.

 

Основні напрями діяльності

  • Навчальна діяльність: формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників всіх категорій; проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників всіх категорій за темами, пов’язаними з опануванням та використанням ІКТ; супроводження освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання
  • Наукова діяльність: робота викладачів та методистів над темою «Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників у системі неперервної педагогічної освіти». 
  • Навчально-методична  діяльність: розробка навчальних програм підвищення кваліфікації та програм спецкурсів; підготовка методичних рекомендацій та методичних посібників; апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти; надання педагогічним працівникам методичної допомоги щодо планування, проектування, розробки та супроводження курсів для дистанційного навчання..
  • Організаційна  діяльність: супроводження викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах; підготовка та проведення семінарів з вчителями інформатики та інших предметів для поглиблення знань з окремих питань галузі ІКТ; організація навчання груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.

Контакти:

61057, м. Харків, вулиця Пушкінська, 24, каб. 19 (2 поверх)

e-mail: vassilenko@ukr.net

Василенко Юлія Миколаївна

викладач

61129, м. Харків, вулиця Світла, 41, каб. 25 (2 поверх).

e-mail: vassilenko@ukr.net