Смирнова М. Є. Андрагогічні основи професійного розвитку керівників навчальних закладів
Розмістив Олена Пономаренко   
19.авг.2017

Смирнова М. Є. Андрагогічні основи професійного розвитку керівників навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник 

Смирнова М. Є. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 144 с. 

У навчально-методичному посібнику розглянуто специфіку підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів як андрагогічного процесу, спрямованого на розвиток їх особистісно-професійних якостей, на формування мотивації неперервного особистісного та професійного саморозвитку. Представлено модель навчання керівників навчальних закладів на засадах андрагогіки в системі післядипломної освіти. 

Призначено видання для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівників районних (міських) методичних служб, викладачів у системі післядипломної освіти, керівників навчальних закладів.