Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в післядипломному періоді
Розмістив Олена Пономаренко   
10.авг.2017

Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в післядипломному періоді : методичні рекомендації 

Луніна В. Ю. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 88 с. 

Видання містить методичні рекомендації з розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти, освітню програму тематичного спецкурсу «Творчість учителя – шлях до педагогічної майстерності», діагностичний інструментарій (компонентно-критеріальна характеристика творчого потенціалу вчителя, опитувальник, тестові завдання) для виявлення рівнів творчого потенціалу вчителів, комплекс психолого-педагогічних тестів для виявлення якостей творчого вчителя. 

Призначено видання для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівників районних (міських) методичних служб, викладачів у системі післядипломної освіти, керівників навчальних закладів.