Етнокультурні реалії України (темпераційні студії): на допомогу українському словесникові
Розмістив Олена Пономаренко   
31.май.2017

Ярещенко А. П. Етнокультурні реалії України (темпераційні студії): на допомогу українському словесникові : монографічне дослідження 

Артур Ярещенко. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 484 с. 

У студіях зведені й композиційно оформлені лінгвістичні дані, які протягом років досліджувались й опрацьовувались автором. 

Реалії розповідають про етимологічні розшукання, етнографічні зрізи, топонімічний матеріал, дослідження суто граматичного характеру. 

Зібраний і відповідно опрацьований матеріал допоможе словесникові проникнути й осягнути процес становлення української культурологічної і лінгвістичної систем у діахронії та частково у синхронії. 

Монографічне дослідження мовної палітри базується, окрім спостережень автора, на низці праць із лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, культурології та інших суміжних наук, а також історії української мови. 

Робота співзвучна в певній мірі з дослідженнями харківських філологів XIX – середини XX ст., зокрема з працями І.І. Срезнєвського, М.Ф. Сумцова, О.О. Потебні, Ф.П. Медведєва, С.М. Кульбакіна, М.С. Павлюка, Ю.В. Шевельова, Л.А. Лисиченко та ін. 

Вона адресується, насамперед, українському лінгвістові, історикові мови, краєзнавцю, філологу, слухачам Харківської академії неперервної освіти, учителям ЗНЗ І-III ступенів, які прагнуть підвищити свою фахову кваліфікацію, викладачам і студентам вишів, учнівському загалу, всім тим, хто цікавиться розвитком і становленням українського слова, нарешті, тим, кому не є байдужим процес виникнення й створення словесних реалій рідної мови.