Історія Академії
Розмістив Олена Пономаренко   

Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»

 

 Післядипломна педагогічна освіта в Харківському регіоні почала свою історію 1 червня 1939 року, коли було створено обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів. А ще раніше, в 1936 році, було організовано обласну педагогічну станцію, яку майже відразу було перетворено на обласний методичний кабінет при обласному відділі народної освіти. Пізніше цей кабінет увійшов до структури обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів.

Як свідчать архівні матеріали, з 1 червня 1939 року інститут постійно (тільки з дворічною вимушеною перервою в роботі з 7 серпня 1941 року по 25 серпня 1943 року) виконував свою основну функцію - надання методичної допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої кваліфікації та майстерності, покращанні якості навчання і виховання дітей та учнів.

З архівних документів відомо, що спочатку інститут знаходився на вул. Артема, 29, потім перейшов у приміщення школи № 105 по вул. Анрі Барбюса, 14, а з 1957 (1958) року переведений у приміщення по вул. Пушкінській, 24, де знаходиться й зараз.

Обласний архів, на жаль, має матеріали з історії інституту, тільки починаючи з 1943 року. Тому найбільш повною історія інституту постає за період з 1966 року з розповідей та спогадів О.Я. Боданської та багатьох колишніх працівників.

 За підписами на фінансових документах нам удалося визначити прізвища директорів інституту та їх заступників, які в різний час здійснювали керівництво ним. Наводимо ці прізвища в хронологічній послідовності, але не всі імена і по-батькові нам відомі: 1943-1944 роки – Котенко, 1945-1947 роки – Коваленко, 1949-1950 роки – Слабненко, 1950-1952 – Крюков Дмитро Федорович, 1952 рік– Біланенко Микола Гаврилович, 1953-1957 роки – Бабич В.Г., 1957-1965 роки – Ніколов Тимофій Миколайович, 1966-1972 роки – Боданська Ольга Яківна, 1972-1977 роки – Андрієвська Вінетта Андріївна, 1977-1983 роки – Красноголовець Олександр Михайлович, 1983-2000 роки – Дементьєв Павло Степанович, 2000-2001 роки - Чугреєва Надія Олександрівна.

Декілька разів, починаючи з 90-х років, інститут реорганізовували, внаслідок чого змінювалась його назва: обласний інститут удосконалення вчителів, обласний інститут удосконалення  кваліфікації вчителів, обласний інститут післядипломної освіти та менеджменту.

З серпня 2001 року інститут називається «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти», його очолила Покроєва Любов Денисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України. Функції інституту значно розширено: крім організації традиційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інститут став науково-методичним центром, який здійснює постійний супровід запровадження інноваційних технологій, забезпечує якість реформуючих процесів, які відбуваються в освітній галузі.

Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» було створено рішенням сесії Харківської обласної ради № 1660-V від 14 квітня 2010 року.

Академія є закладом післядипломної педагогічної освіти нового типу; здійснює комплекс освітніх послуг щодо фахового зростання педагогічних та інших працівників, керівників навчальних закладів різних типів, рівнів, форм власності (підвищення кваліфікації, підготовка, перепідготовка, спеціалізація, стажування); проводить науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації політики у сфері дошкільної, загальної, післядипломної освіти, з проблем професійного розвитку фахівців; сприяє впровадженню ідей андрагогіки і акмеології у навчальний процес.