Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник
Розмістив Олена Пономаренко   
27.мар.2017

Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник 

Кобець Т.М., Коваль О.А., Коченгіна М.В., Летко О.В., Новожилова М.О., Рижкова В.С., Табарчук І.В.; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 164 с. 

Методичний посібник «Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи» створено на допомогу вчителям початкових класів, які прагнуть реалізувати Концепцію впровадження медіаосіти в Україні в навчально-виховному процесі початкової школи. 

Посібник містить навчальні матеріали для учнів (дидактичні тексти та літературні твори медіакультурологічної спрямованості: про вітчизняних художників-мультиплікаторів, сценаристів і режисерів, відомих зарубіжних митців анімаційного кіно, анімаційні студії тощо), що можуть бути використані на різних уроках. 

У посібнику наведено поради для вчителів з методики проведення уроків навчання грамоти, літературного читання, розвитку зв’язного мовлення та ін., у структуру яких інтегрується зміст медіаосвіти, доступний для дітей молодшого шкільного віку; а також конкретні рекомендації для педагогів щодо правильного створення та використання електронних презентацій на уроках. 

Посібник призначений для вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи.