Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Положення про методичну раду PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
30.сен.2008

Затверджено

наказом комунального закладу 

«Харківський обласний

науково-методичний 

інститут безперервної освіти»

24.09.2008 р.  №116

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду комунального закладу 

«Харківський обласний науково-методичний 

інститут безперервної освіти»

1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється в ХОНМІБО згідно з п. 3.9. Статуту.

Методична рада є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики в регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах Харківської  області.

 

1.2. Завдання та повноваження методичної  ради.

Основними завданнями методичної ради є:

-         аналіз ефективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення в освітньому просторі регіону;

-         визначення на підставі експертних оцінок актуальності педагогічних доробок, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників,  підручників, довідників та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання;

-         надання організаційно-консультативної допомоги педагогам області, які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну діяльність.

Основними принципами діяльності методичної ради є:

-         законність,

-         гласність,

-         колегіальність,

-         толерантність,

-         підзвітність і відповідальність.

Відповідно до поставлених перед нею завдань методична рада має такі повноваження:

-         аналізувати матеріали з досвіду організації інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;

-         розглядати та визначати актуальність методичних матеріалів;

-         заслуховувати та оцінювати інноваційні наробки педагогів області;

-         в установленому порядку рекомендувати до друку методичні матеріали. 

2. Структура методичної ради

 2.1. Головою методичної ради є ректор інституту.

2.2. До складу методичної ради, крім голови ради, входять проректори з науково-методичної роботи, керівники методичних структурних підрозділів, науково-методичних лабораторій, науково-педагогічні працівники.

2.3. Склад методичної ради регламентуються відповідним наказом.

2.4. При методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються вчені, досвідчені педагоги, учителі-методисти, представники педагогічної громадськості  (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів інституту.

2.5. Організаційне забезпечення діяльності методичної ради та координацію роботи експертів здійснює секретар методичної ради.

3. Організація діяльності методичної ради

 3.1. Робота методичної ради здійснюється  відповідно до річного плану, який складається відповідно до мети, завдань діяльності інституту та з урахуванням пропозицій членів ради, структурних підрозділів інституту, і затверджується ректором інституту.

3.2. Засідання методичної ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал (як правило, в останній четвер поточного місяця даного кварталу), і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та  відповідальним секретарем ради.

3.3. Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

3.4. Управління діяльністю методичної ради здійснює голова ради.

3.5. Робота в методичній раді фіксується у планах роботи її членів і враховується при плануванні та обліку їх навантаження.

3.6. Робота експертів, які є працівниками інституту, фіксується у планах роботи викладача в установленому порядку і враховується при плануванні та обліку їх навантаження.

4. Процедура розгляду матеріалів методичною радою

 4.1.    Порядок подачі матеріалів на розгляд методичної ради.

4.1.1. Матеріали для розгляду методичною радою подаються секретарю методичної ради не пізніше як за місяць до чергового засідання методичної ради.

4.1.2. Авторські методичні розробки (макети навчальних видань, програми навчальних курсів тощо) подаються у двох екземплярах і супроводжуються листом-поданням, у якому зазначаються відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації матеріалу в певному закладі освіти. Авторська програма навчального курсу супроводжується відповідними документами (додаток 1).

4.2. Порядок підготовки  поданих матеріалів до розгляду методичною радою.

4.2.1.Секретар методичної ради за погодженням з ректором передає матеріали на експертизу спеціалістам з відповідних галузей. Термін проведення експертизи – двотижневий. За тиждень до чергового засідання члени методичної ради можуть  ознайомитися з матеріалами.

4.2.2. Розгляд матеріалів, що визначені експертами як такі, що не готові до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів мають доопрацювати їх протягом одного місяця й повторно подати, супроводжуючи відповіддю на зауваження експерта. 

4.3. Розгляд матеріалів на засіданні методичної ради.

4.3.1. Рішення методичної ради мають рекомендаційний характер.

4.3.2. Розгляд матеріалів, які мають суперечливі оцінки і визначені членами методичної ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання. Рішення фіксується у протоколі засідання.

4.3.3. До повторного слухання матеріали готуються за процедурою, передбаченою п.4.2.2.

4.4. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює відповідальний секретар, який періодично звітує про це на засіданнях методичної ради.

5. Фахові групи експертів

5.1. Основною метою діяльності фахових експертних груп є проведення об'єктивної експертизи інноваційних проектів, надання рекомендацій щодо корекції програм і планів їх реалізації, моніторингу інноваційних процесів і дослідно-експериментальної діяльності всіх рівнів.

5.2. Структура фахової групи експертів формується за принципом: основний склад (дві третини членів) та динамічна група (одна третина).

5.3. Динамічну групу фахової групи експертів складають спеціалісти з Центру освітніх інновацій ХОНМІБО. Перевага у доборі експертів надається спеціалістам, що мають досвід експертної роботи. Динамічна група експертів погоджується методичною радою за поданням експертної комісії залежно від тематики матеріалу, поданого на експертизу.

5.4. Роботу фахових груп забезпечують заступник голови та секретар методичної ради.

6. У повсякденній діяльності роботу методичної ради та фахових груп експертів організовує проректор з науково-методичної роботи.

 

Ректор                                               підписано                                         Л. Покроєва

  Додаток  1

до положення

про методичну раду ХОНМІБО

            Авторська програма, що подається на експертизу та розгляд методичної ради, повинна бути розглянута на:     

1)   засіданні шкільного методичного об’єднання з відповідної галузі знань (витяг з протоколу);

 2)   на педагогічній раді закладу освіти, де ця програма пройшла апробацію (витяг з протоколу);

3)   засіданні районного методичного об’єднання  (витяг з протоколу);

4)   засіданні методичної ради Р (М)МК  (витяг з протоколу );

5)  мати дві  рецензії:

- науковця і бути схвалена рішенням відповідної кафедри вищого навчального закладу

- педагога-практика, який відзначає актуальність програми, відповідність її для даної вікової групи учнів.

 Усі підписи завіряються підписом відповідальної особи та печаткою.

Районний (міський) методичний кабінет (інформаційно-методичний центр) з метою розробки та схвалення авторських програм:

1)   створює робочі групи у складі:

- завідувача  Р(М)МК;

- керівника РМО з відповідної галузі знань;

- досвідчених учителів;

2)   розглядає  розроблені авторські програми на:

-  засіданні Р(М)МО (витяг з протоколу надається автору);

- засіданні методичної ради Р(М)МК (витяг з протоколу надається автору);

 3)  готує подання, анотацію  авторської програми та її методичного супроводження в електронному та друкованому варіантах і передає на розгляд до Центру освітніх інновацій  ХОНМІБО.

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов