Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Протокол № 1 від 27.03.2014 р. засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
27.июн.2014

Протокол № 1

засідання Вченої ради

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

 від 27.03.2014 р.                                                          м. Харків  

 

Голова: Покроєва Л.Д. 

Секретар вченої ради: Дегтярьова Г.А. 

Усього членів ради – 15 осіб. 

Присутні – 14 осіб.

 

                                
 

1.

 
 

Доповідь «Інноваційні технології (методики) навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти» 

 

Коченгіна М.В. 

 

2.

 
 

Про пілотний проект щодо підвищення якості навчання педагогічних працівників у Харківській академії неперервної освіти шляхом запровадження системи контрольних робіт 

 

Дрожжина Т.В.

 
 

3.

 
 

Звіти молодих учених Харківської академії неперервної освіти 

 

– Почуєва О.Є.

 
 

4.

 
 

Про рекомендацію щодо участі у VІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти 

 

– Покроєва Л.Д.

 
 

5.

 
 

Про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі відповідних грифів  

 

Дегтярьова Г.А.

 
 

6.

 
 

Про затвердження порядку денного засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 12.06.2014 р. 

 

Дегтярьова Г.А.

 
 

 

1. Слухали: Доповідь «Інноваційні технології (методики) навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти»

За підсумками доповіді Коченгіної М.В. «Інноваційні технології (методики) навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти» та за результатами її обговорення вчена рада

ухвалила:

1.1. Прийняти до відома доповідь Коченгіної М.В. «Інноваційні технології (методики) навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти».

1.2. Коченгіній М.В. спільно з Кравченко Г.Ю.

1.2.1. скласти програму підготовки педагогічних працівників Академії до використання активних методів у професійній діяльності.

до 1 травня 2014 р.

1.3. Завідувачам кафедр (секцій):

1.2.2. розглянути питання щодо використання активних методів у роботі викладачів на засіданнях кафедр (секцій).

до 30 травня до 2014 р.

1.4. Винести питання використання активних методів у роботі викладачів на наступну розширену вчену раду.

Червень 2014 р.

1.5. Висвітлити досвід Академії щодо використання активних методів у роботі зі слухачами в системі підвищення кваліфікації в низці публікацій.

 

2. Слухали: Про пілотний проект щодо підвищення якості навчання педагогічних працівників у Харківській академії неперервної освіти шляхом запровадження системи контрольних робіт

За підсумками презентації Дрожжиною Т.В. пілотного проекту щодо підвищення якості навчання педагогічних працівників у Харківській академії неперервної освіти шляхом запровадження системи контрольних робіт та за результатами його обговорення вчена рада

ухвалила:

2.1. Схвалити пілотний проект щодо підвищення якості навчання педагогічних працівників у Харківській академії неперервної освіти шляхом запровадження системи контрольних робіт.

2.2. Встановити термін реалізації пілотного проекту до кінця 2015 р.

2.3. Призначити науковим керівником пілотного проекту Покроєву Л.Д., к.п.н., доцента, професора кафедри виховання й розвитку особистості, ректора Харківської академії неперервної освіти.

2.4. Призначити координаторами пілотного проекту Дрожжину Т.В., к.п.н., проректора з навчальної роботи Харківської академії неперервної освіти; Кравченко Г.Ю., к.п.н., завідувача кафедри управління якістю освіти, проректора з наукової та експериментальної роботи Харківської академії неперервної освіти; Армейську Л.В., к.п.н., завідувача Центру підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти.

2.5. Винести на ректорат питання про реалізацію пілотного проекту щодо підвищення якості навчання педагогічних працівників у Харківській академії неперервної освіти шляхом запровадження системи контрольних робіт.

 

3. Слухали: Звіти молодих учених Харківської академії неперервної освіти.

За підсумками звіту молодого вченого Почуєвої О.О. та за результатами його обговорення вчена рада

ухвалила:

3.1. Прийняти звіт Почуєвої О.О.

3.2. Почуєвій О.О. активізувати участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

 

4. Слухали: Про рекомендацію щодо участі у VІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти

За результатами обговорення вчена рада Академії

ухвалила:

4.1. Рекомендувати до участі у VІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти навчально-методичний посібник «Формування медіаграмотності педагогів» авторів Дегтярьової Г. А., Алфьорової З. І., Акименко О. С., Казакової Т. В., Носенка В.В., Нурєєвої Т.К., Старкової Г.В. за загальною редакцією Покроєвої Л.Д., Дегтярьової Г.А. в номінації «Навчально-методичний посібник».

4.2. Вольянській С.Є., Кравченко Г.Ю., Дегтярьовій Г.А. підготувати необхідні матеріали до участі у VІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти

до 30 травня 2014 р.

 

5. Слухали: Про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі відповідних грифів.

5.1. Слухали: Про рекомендацію до друку.

5.1.1. Слухали: Про підготовку до видання науково-методичного журналу «Джерело педагогічних інновацій. Інформатика та інформаційні технології у закладах освіти».

За результатами ознайомлення з матеріалами науково-методичного журналу «Джерело педагогічних інновацій. Інформатика та інформаційні технології у закладах освіти» та їх обговорення вчена рада

Ухвалила:

5.1.1. Рекомендувати до друку Джерело педагогічних інновацій. Інформатика та інформаційні технології у закладах освіти: Науково-методичний журнал. / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2014.

 

5.1.2. Слухали: Про підготовку до видання науково-методичного журналу «Джерело педагогічних інновацій. Ноосферна освіта»

За результатами ознайомлення з матеріалами науково-методичного журналу «Джерело педагогічних інновацій. Ноосферна освіта» та їх обговорення вчена рада

Ухвалила:

5.1.3. Рекомендувати до друку Джерело педагогічних інновацій. Ноосферна освіта: Науково-методичний журнал. / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2014.

 

5.2. Слухали: Про порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі відповідних грифів

5.2.1. Слухали: Про порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичному комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 клас» відповідного грифа.

За результатами обговорення матеріалів навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 клас» вчена рада

ухвалила:

5.2.1.1 Схвалити в цілому навчально-методичний комплект «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 клас».

5.2.1.2. Дегтярьовій Г. А., Бєлянкіній Т.І., Відішевій Т.В., Чуприні О.А., Чуприні С.О., авторам навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 клас», рекомендувати:

5.2.1.2.1. доопрацювати ілюстративний і текстовий матеріал

до 01 вересня 2014 р.

5.2.1.2.2. скласти анотований перелік використаних джерел

до 01 вересня 2014 р.

5.2.1.2.3. підготувати для апробації ЕНМК з теми «Синтаксис складного речення. 9 клас»

до 01 вересня 2014 р.

5.2.1.3. Кравченко Г.Ю., Дегтярьовій Г.А., Паперновій Т.В.:

5.2.1.3.1. розробити в межах реалізації Програмно-цільового проекту «Створення системи неперервної інформатичної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» пілотний проект з апробації в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8-9 клас» у 2014/2015 н.р.

до 20 квітня 2014 р.

5.2.1.3.2. підготувати електронний навчально-методичний комплект «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 - 9 клас» та необхідний пакет документів для представлення результатів апробації на вченій раді Харківської академії неперервної освіти

до 30 червня 2015 р.

5.2.1.4. Порушити клопотання перед колегією Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації про здійснення апробації в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області електронного навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 - 9 клас» у 2014/2015 н.р.

5.2.1.5. Здійснити в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області апробацію електронного навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8-9 клас» у 2014/2015 н.р.

5.2.1.6. Після проведення апробації електронного навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8 - 9 клас» порушити клопотання про надання відповідного грифа перед МОН України

до 30 червня 2015 р.

 

6. Слухали: Про затвердження порядку денного засідання вченої ради (12.06.2014).

 

За результатами обговорення повідомлення Дегтярьової Г.А. вчена рада

ухвалила:

Затвердити запропонований порядок денний засідання вченої ради на 12.06.2014 р.

 

 

Голова вченої ради,

ректор Харківської академії

неперервної освіти                                 підписано                Л.Д. Покроєва

 

Секретар вченої ради                            підписано                 Г.А. Дегтярьова

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов