Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Звіт Вченої ради 2013 PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
15.янв.2014

Дегтярьової Г.А., секретаря вченої ради

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

У 2013 році було проведено 5 засідань вченої ради:

  • 20.03.2013 р.
  • 20.06.2013 р.
  • 23.08.2013 р.
  • 14.11.2013 р.
  • 26.12.2013 р.

На них було розглянуто:

 

І. Наукові доповіді, співдоповіді та повідомлення:

 

1. Наукове повідомлення «Гуманітарна складова підвищення кваліфікації педагогічних працівників: запровадження нової навчальної теми «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні»» Грінченко О.І. (20.03.13).

2. Наукова доповідь «Використання технологій контекстного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти» Дрожжина Т.В., проректор з навчальної роботи (14.11.2013 р.)

 

ІІ. Заслухано звіти співробітників:

 

1. Пролонгований звіт «Про результати здійснення Всеукраїнського експерименту за кредитно-модульною системою організації навчання педагогічних працівників Харківської області» та про підготовку до проведення Міжнародної науково-практичної конференції з питання запровадження кредитно-модульною системою організації навчання педагогічних працівників Кравченко Г.Ю., проректор з наукової та експериментальної роботи, тьютори груп Лузан Л.О., Василенко Ю.М. (20.06.2013 р.).

2. Звіт про наукову діяльність  Лузан Л.О., старший викладач секції методики викладання мов і літератури (20.06.2013 р.).

3. Про результати роботи авторських творчих майстерень учителів Дрожжина Т.В., проректор з навчальної роботи (20.06.2013 р.).

4. Пролонгований звіт про виконання плану навчальної, наукової, науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у 2013 році Л.Д. Покроєва, С.Є. Вольянська, Т.В. Дрожжина, Г.Ю. Кравченко (26.12.2013 р.).

 

ІІІ. Обговорено та затверджено:

 

1. Концепцію освітньої діяльності з підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (20.03.13).

2. Кваліфікаційні характеристики підвищення кваліфікації (20.03.13).

3. Нові навчальні програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій та спецкурсів (20.03.13).

4. Нові структурні підрозділи Академії (кафедру виховання й розвитку особистості; секцію валеологічної та інклюзивної освіти) (23.08.13).

5. Модернізацію організаційних форм курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів факультету підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти (14.11.13).

6. Внесення змін до програм дослідно-експериментальної роботи Академії на 2013 -2018 рр. (14.11.13).

7. Про затвердження моделі організації та вдосконалення навчального процесу з підвищення кваліфікації в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (26.12.2013 р.).

8. Про затвердження комплексів тестових завдань для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації (26.12.2013 р.).

9. План науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на 2014 рік (26.12.2013 р.).

 

ІV. Рекомендацію щодо участі:

 

1. Рекомендовано до участі у V Всеукраїнському конкурсі на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти у номінації «Навчальний процес» навчально-методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства і освіти ХХІ століття» авторського колективу, за загальною редакцією Покроєвої Л.Д. (23.08.13).

 

V. Розглянуто питання про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі рекомендаційних грифів МОН України:

 

1. Рекомендовано до друку:

20.03.13:

1. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості» (м. Харків, 9 – 12 грудня 2012 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 244 с.

2. Українська мова. Читаночка : [навчальний посібник для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток»)] / Кальчук М.І., Коченгіна М.В. – У 2-х частинах.

 

20.06.13:

1. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (м. Харків, 24 – 25 квітня 2013 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 244 с.

2. Материалы Международной научно-практической Интернет-конференции «Я знаю силу слов», посвященной 120-летию со дня рождения В.В. Маяковского (г. Харьков, 3 – 5 июня 2013 года) / Под общ. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроевой. – Харьков : Харьковская академия непрерывного образования, 2013. – 249 с.

3. Джерело педагогічних інновацій. Географія : Науково-методичний журнал. / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013.

4. Джерело педагогічних інновацій. Правознавство : Науково-методичний журнал. / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013.

5. Формування медіаграмотності педагогів : навчально-методичний посібник для слухачів спецкурсу / [за заг. редакцією Л. Д. Покроєвої]. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 236 с.

 

14.11.13:

1. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, досягнення і перспективи» (м. Харків, 25 - 27 жовтня 2013 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 274 с.

2. Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови : Науково-методичний журнал. / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013.

 

2. Рекомендовано на отримання грифу МОН України:

20.06.13:

1. Харківщинознавство : методичний посібник для вчителів / О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін. ; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної ; Харківська академія неперервної освіти. – Х. : Харківська академія неперервної освіти, Видавництво «Точка», 2013. – 340 с.

2. Українська мова. Читаночка. «Багато читаю – багато знаю» : [навчальний посібник для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток»)] / Кальчук М.І., Коченгіна М.В. – 3 частина.

3. Українська мова. Читаночка. «У світі казки чарівної» : [навчальний посібник для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток»)] / Кальчук М.І., Коченгіна М.В. – 4 частина.

4. CD Калинова моя Україна. 5 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Л.Б. Чаговець.

5. CD Калинова моя Україна. 6 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Н.Є. Обозна, Н.М. Галіченко.

6. CD Калинова моя Україна. 7 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / В.Л. Вінник, Т.Г. Хоменко.

7. CD Калинова моя Україна. 8 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Т.М. Шевченко, Л.С. Земляна.

8. CD Калинова моя Україна. 9 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Л.О. Сидоренко, Н.І. Демченко.

9. CD Калинова моя Україна. 10 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Н.П. Русанова, С.І. Подольська.

10. CD Калинова моя Україна. 11 клас : електронний збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови / Л.Б. Чаговець, Ж.О. Перепелиця.

 

Отримано гриф:

1. Дитина з особливими освітніми потребами: медичні та психолого-педагогічні аспекти розвитку, навчання та виховання : навчально-методичний посібник / Ю.Д. Бойчук, Г.О. Сіліна та ін. / [За заг. ред. Л.Д. Покроєвої]. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 290 с.

2. Методика розробки інструментарію моніторингових досліджень: методичний посібник. / Капустін І.В., Голтяй Т.М., Євтушенко С.С., Клімова С.В. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012.

 

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов