Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Протокол № 1 від 20.03.2013 р. засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
04.июн.2013
 

Протокол № 1

РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

КВНЗ «ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

 

від 20.03.2013 р.  м. Харків

 

Голова: Покроєва Л.Д.

Секретар вченої ради: Дегтярьова Г.А.

Усього членів ради – 14 осіб.

Присутні – 14 осіб.

 

 

Порядок денний

 
 

1.

 
 

Наукове повідомлення «Гуманітарна складова підвищення кваліфікації педагогічних працівників: запровадження нової навчальної теми «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні»»  

 

– Грінченко О.І.

 

 

 
 

2.

 
 

Обговорення Концепції освітньої діяльності з підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» 

 

– Покроєва Л.Д.

 
 

3.

 
 

Обговорення та затвердження кваліфікаційних характеристик підвищення кваліфікації

 

– Дрожжина Т.В. 

 
 

4.

 
 

Про затвердження нових навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій та спецкурсів  

 

 Дрожжина Т.В.;

 завідувачі кафедр, секцій 
 

5.

 
 

Про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі відповідних грифів  

 

– Дегтярьова Г.А.

 
 

6.

 
 

Про затвердження порядку денного засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»20.06.2013 р. 

 

– Дегтярьова Г.А.

 
   

1. Слухали: Наукове повідомлення «Гуманітарна складова підвищення кваліфікації педагогічних працівників: запровадження нової навчальної теми «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні»».  

За результатами обговорення наукового повідомлення Грінченка О.І. «Гуманітарна складова підвищення кваліфікації педагогічних працівників: запровадження нової навчальної теми «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні»» вчена рада 

Ухвалила: 

1.1. Схвалити пропозицію кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін щодо запровадження навчальної теми «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні» в Програми курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників. 

1.2. Рекомендувати розробникам теми врахувати специфіку кожного предмета. 

до 01.04.2013 р. 

1.3. Ввести тему «Шляхи досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні» в інваріантну частину Програм курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників. 

до 01.04.2013 р. 

 

2. Слухали: Обговорення Концепції освітньої діяльності з підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (проект Концепції додається). 

 

За результатами обговорення Концепції освітньої діяльності з підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» вчена рада

 

Ухвалила: 

Затвердити Концепцію освітньої діяльності з підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». 

 

3. Слухали: Обговорення та затвердження кваліфікаційних характеристик підвищення кваліфікації (матеріали додаються). 

 

За результатами обговорення кваліфікаційних характеристик підвищення кваліфікації вчена рада

 

Ухвалила: 

2.1. Затвердити розроблені Кваліфікаційні характеристики підвищення кваліфікації.

 

2.2. Зафіксувати у Кваліфікаційних характеристиках, що в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників слухачі оновлюють, доповнюють, розширюють і розвивають набуті раніше компетентності.

 

2.3. Доопрацювати Кваліфікаційні характеристики відповідно до зауважень, які виникли в ході обговорення. 

до 01.04.2013 р.

   

4. Слухали: Про затвердження нових навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій та спецкурсів (матеріали додаються). 

 

За результатами обговорення нових навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій та спецкурсів вчена рада

 

Ухвалила: 

4.1. Затвердити такий порядок модулів у змісті Програм курсів підвищення кваліфікації: 

  • Зміст;

  • Пояснювальна записка;

  • Навчальний план на 216 год (без вказівки форм навчання);

  • Навчально-тематичний план, побудований із 4-х модулів (соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний, спецкурси та семінари за вибором слухачів);

  • Короткий зміст кожної теми програми, основна література, використана при створенні теми;

  • Перелік пропонованих тем для творчих робіт слухачів.

 

4.2. У «Пояснювальній записці» обов’язково потрібно відзначити особливості диференціації навчання: «У Програмі для здійснення диференційованого підходу, що дозволить ураховувати педагогічний стаж, досвід, призначена варіативна складова. Педагогічним працівникам надається можливість поглиблювати свої професійні компетентності за рахунок спецкурсів за вибором і семінарів. Навчання на спецкурсах продовжується в між курсовий період». 

4.3. Завідувачам кафедр (секцій): 

4.3.1. Доопрацювати Програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій відповідно до зауважень, які виникли в ході обговорення. 

до 01.04.2013 р. 

4.3.2. Доопрацювати Програми спецкурсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій. 

до 01.04.2013 р. 

4.4. Проректору з навчальної роботи Дрожжиній Т.В.: підготувати Програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій для затвердження. 

до 15.04.2013 р. 

 

5. Слухали: Про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОНмолодьспорту України щодо надання навчально-методичній літературі відповідних грифів  

5.1. Слухали: Про підготовку Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості» (м. Харків, 9 - 12 грудня 2012 року). 

 

За результатами ознайомлення з «Матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості» (м. Харків, 9 - 12 грудня 2012 року)  та їх обговорення вчена рада  

 

Ухвалила: 

Рекомендувати до видання друку в pdf-форматі Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження, «Микола Куліш: драматургія долі й культура творчості» (м. Харків, 9 - 12 грудня 2012 року) / За заг. ред. канд. пед. наук Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2013. – 244 с. 

 

5.2. Слухали: Про створення навчального посібника у 2-х частинах «Українська мова. Читаночка» для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток») авторів Кальчук М.І., Коченгіної М.В.

 

За результатами обговорення навчального посібника у 2-х частинах «Українська мова. Читаночка» для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток») авторів Кальчук М.І., Коченгіної М.В. вчена рада

 

Ухвалила: 

5.2.1. Прийняти до відома інформацію Коченгіної М.В. щодо створення у співавторстві з Кальчук М.І. навчального посібника «Українська мова. Читаночка» для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток»). 

5.2.2. Вважати посібник «Українська мова. Читаночка» для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток») авторів Кальчук М.І., Коченгіної М.В. актуальним і своєчасним і таким, що відповідає Державному стандарту початкової загальної середньої освіти і Навчальній програмі «Українська мова. 1 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (за науково-педагогічним проектом «Росток»). 

5.2.3. Рекомендувати посібник Українська мова. Читаночка : [навчальний посібник для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (за науково-педагогічним проектом «Росток»)] / Кальчук М.І., Коченгіна М.В. – У 2-х частинах до видання. 

5.2.4. Рекомендувати під час друку посібника звернути увагу на якість його технічного та художнього оформлення. 

 

6. Слухали: Про затвердження порядку денного засідання вченої ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 20.06.2013 р.

 

За результатами обговорення повідомлення Дегтярьової Г.А. вчена рада

 

Ухвалила: 

Затвердити запропонований порядок денний засідання вченої ради на 20.06.2013 р.

  

 

Голова вченої ради,

ректор Харківської академії

неперервної освіти   підписано                    Л.Д. Покроєва 

 

 

Секретар вченої ради   підписано                    Г.А. Дегтярьова

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов