Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Звіт Вченої ради 2010 - 2011 PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
25.янв.2011

про наукову роботу співробітників

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

секретаря вченої ради Дегтярьової Г.А. 

У 2010 році було проведено 5 засідань вченої ради:

·         11.03.2010 р.

·         22.06.2010 р.

·         21.08.2010 р.

·         21.10.2010 р.

·         16.12.2010 р. 

На яких було розглянуто:

І. Наукові доповіді, співдоповіді та повідомлення:

1.      «Про життєвий і професійний шлях Ярещенка А.П., професора кафедри управління якістю освіти ХОНМІБО» – І.В. Волкова, завідувач науково-методичної лабораторії з проблем виховання здорового способу життя.

 

1.      «Про підведення підсумків науково-методичного супроводу розвитку освіти в регіоні за 2009/2010 н.р. та завдання на 2010/2011 н.р.» Л.Д. Покроєва, Н.В. Шевченко, Т.В. Дрожжина, Л.В. Армейська, Г.І. Назаренко, С.В. Каплун, О.Є. Марінушкіна, З.Г. Жеребкіна, З.В. Рябова (22.06.2010 р.).

2.      «Про затвердження оновленої структури ХОНМІБО» Л.Д. Покроєва, ректор, голова вченої ради, к.п.н. (22.06.2010 р.).

3.      «Про затвердження нових навчальних програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій» Т.В. Дрожжина, проректор, к.п.н. (22.06.2010 р.).

4.      «Про стан реалізації пілотного проекту щодо впровадження кредитно-модульної системи навчання у практику роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»Г.Ю. Кравченко, проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти, к.п.н. (21.10.2010 р.).

5.      «Технології дистанційного навчання при впровадженні курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою організації навчального процесу» – Ю.М. Василенко, методист секції інформатизації та дистанційної освіти (21.10.2010 р.).

6.      «Аналіз участі педагогічних працівників у спецкурсах за кредитно-модульною формою навчання»Л.В. Армейська, завідувач навчального відділу (21.10.2010 р.).

7.      «Про підтримку висунення на вакантну посаду члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України по Відділенню педагогічної освіти і освіти дорослих кандидатури ректора Університету менеджменту освіти АПН України, доктора педагогічних наук, професора Олійника Віктора Васильовича Л.Д. Покроєва, ректор, голова вченої ради, к.п.н. (21.10.2010 р.). 

8.      Про стан реалізації програмно-цільових проектів С.Є. Вольянська, проректор з менеджменту та моніторингу якості освіти, к.п.н.

ІІ. Заслухано звіти співробітників:

Виступили:

1. Звіт про навчальну, наукову, науково-методичну роботу Академії у 2010 р. Л.Д. Покроєва, С.Є. Вольянська, Т.В. Дрожжина (16.12.2010 р.).

2.      Звіт про наукову роботу професорсько-викладацького складу КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за 2007-2010 рр.Г.Ю. Кравченко (16.12.2010 р.).

ІІІ. Заслухано звіти про наукову діяльність співробітників ХОНМІБО:

1. Ярещенка А.П., професора кафедри управління якістю освіти, канд. філолог. наук, про науково-дослідну діяльність. (11.03.2010 р.).

2. Смирнової М.Є., старшого викладача кафедри управління якістю освіти, про захист 27 жовтня 2010 р. в Полтавському національному університеті імені В.Г. Короленка дисертаційної роботи за темою «Підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах андрагогіки в післядипломній освіті» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

3. Сухенко В.Г., старшого викладача кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін (секція методики викладання мов і літератури), яка доповіла про захист кандидатської дисертації за темою «Лексика поетичних творів Дмитра Білоуса: структурно-семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти» і про отримання диплому від ВАК МОН України від 10.02.2010 р., який підтверджує науковий ступінь кандидата філологічних наук.

ІV. Затверджено: 

1. План науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на 2011 рік – Л.Д. Покроєва, С.Є. Вольянська, Т.В. Дрожжина, Г.Ю. Кравченко (16.12.2010 р.).

2. Оновлену структуру ХОНМІБО Л.Д. Покроєва, ректор, голова вченої ради, к.п.н. (22.06.2010 р.).

3. Нові навчальні програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій Т.В. Дрожжина, проректор, к.п.н. (22.06.2010 р.).

4. Положення «Про систему оцінювання професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації» Г.Ю. Кравченко, проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти, к.п.н. (16.12.2010 р.).

                                                              

V. Розглянуто питання щодо висунення на вакантну посаду члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України по Відділенню педагогічної освіти і освіти дорослих.

5.1. Підтримано кандидатуру:

1.      Олійника Віктора Васильовича, ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора, для обрання на посаду дійсного члена НАПН України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих (21.10.2010 р.).

5.2. Направлено:

1.      Повідомлення до Президії НАПН України щодо підтримки кандидатури ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Олійника Віктора Васильовича для обрання на вакантну посаду дійсного члена НАПН України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих (21.10.2010 р.).

VІ. Розглянуто питання про рекомендацію щодо участі в конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти.

6.1. Рекомендувати до участі ІІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти в номінації «Навчальний процес» (21.08.10 р.):

1. Навчально-методичний посібник «Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти» авторів Дегтярьової Г.А., Папернової Т.В., [за загальною редакцією Покроєвої Л.Д.]. – Харків : ХОНМІБО, 2010. – 252 с.

2. Програму спецкурсу для вчителів фізики «Моделювання та експеримент в процесі навчання фізики», автора Каплун С.В. з науково-теоретичними та навчально-методичними матеріалами до цієї програми.

VІІ. Розглянуто питання про рекомендацію до друку та порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичній літературі рекомендаційних грифів МОН України:

7.1. Рекомендовано до друку:

1. Матеріали до самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів біології автори: В.М. Дронова, О.В.Харченко, І.В. Табарчук, Г.О. Сіліна; за ред. С.В. Каплун. – 4-те вид., перероб., доп. – Харків: ХОНМІБО, 2010. – 60 с.

2. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов. Збірник методичних матеріалів. Автори: Ганіна Н.В., Лузан Л.О.; за ред. Ганіної Н.В., ст. викладача секції методики викладання мов і літератури. – 3-е вид., переробл., доп. – Харків: ХОНМІБО, 2010. – 56 с.

3. Матеріали до самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів російської мови та зарубіжної літератури. Збірник методичних матеріалів. Автори: Ганіна Н.В., Кукленко О.С.; за ред. Ганіної Н.В., ст. викладача секції методики викладання мов і літератури. – 3-е вид., переробл., доп. – Харків: ХОНМІБО, 2010. –48с.

4. Матеріали до самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури. Збірник методичних матеріалів. Автори: Ганіна Н.В., Дегтярьова Г.А, Сухенко В.Г.; за ред. Ганіної Н.В., ст. викладача секції методики викладання мов і літератури. – 3-е вид., переробл., доп. – Харків: ХОНМІБО, 2010. – 76с.

5. Рекомендувати до друку Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації кадрового резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів (автори-укладачі: Кравченко Г.Ю., Смирнова М.Є.). – Харків: ХОНМІБО, 2010.

6. Матеріали до самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури: [Збірник методичних матеріалів]. [за ред. Ганіної Н.В., ст. викладача секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «ХАНО»]. – Харків: КВНЗ «ХАНО», 2011. – 92 с.

7.2. Рекомендовано на отримання грифу МОН України

1.Рекомендації до навчальної програми «Цікавинка» з англійської мови для дітей молодшого та старшого дошкільного віку (автори-укладачі: Жук Н.В., Кравченко Т.В.).

 

 

 

 

 

 

 
< Попередня   Наступна >
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов