Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Методичні новинки
Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку: науково-методичний журнал 

Вип. № 4 (16) / Кузнецова А.Ф. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 232 с. 

У цьому випуску науково-методичного журналу подано практичний матеріал щодо структуризації ноосферного уроку, його духовної сутності, діяльності вчителя на уроці, ролі цілепокладання в організації навчального процесу, збагачення змісту на інтегрованих і бінарних уроках, утілення в процес навчання активних форм організації діяльності. Також наведено розробки ноосферних уроків із різних навчальних предметів початкової та середньої школи. 

Анотації до уроків, методичний коментар до кожного з етапів ноосферного уроку допоможуть педагогам усвідомити,як правильно організувати навчання дітей на основі принципу природо відповідності, активізувати чуттєві канали цілісного сприйняття інформації, що, як показали дослідження, забезпечує високий результат засвоєння знань. 

Виклад основного матеріалу доповнюють наукові розробки учнів як доказ високої результативності втілення ідеї ноосферної освіти в навчальний процес. 

 
Підготовка вихователів ДНЗ до створення для дітей безпечного інформаційного середовища PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до створення для дітей безпечного інформаційного середовища: навчально-методичний посібник 

Коченгіна М.В. ; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – 2-ге вид., доп. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 148 с. 

Навчально-методичний посібник розроблено для науково-методичного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів (для очної та заочно-дистанційної форм навчання). 

Також посібник може бути використаний як самостійне видання для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. 

 
Навчальна програма курсу за вибором«Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Батинський А.В., Войтенко Н.М., Воропаєва В.В., Дубініна С.І., Клімова С.В., Костюк І.О., Мацегора З.М., Татаринов М.В., Ухань Н.І., Шелест Т.О., Юрчук Д.В. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 60 с. 

Курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» упроваджується в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області (5-8, 10-11 класи) за вибором учнів та їхніх батьків як регіональний навчальний курс варіативної складової робочих навчальних планів. 

 
Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Грінченко О. І., Губіна С. Л. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 40 с. 

У практиці сучасної школи є два підходи до вивчення свого регіону. Перший – розподіл і локалізація регіональних знань, проблем в окремих темах навчальних предметів, на різних етапах навчання з наступним узагальненням на між предметній основі. Другий підхід передбачає створення єдиного багатоаспектного навчального курсу. Це робить вивчення рідного краю системним, а отже перспективнішим. Саме такий інтегрований характер має краєзнавчий спецкурс «Харківщинознавство». 

 
Сучасні підходи до навчання географії рідного краю : методичний посібник для вчителів PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Сучасні підходи до навчання географії рідного краю : методичний посібник для вчителів 

О.І. Грінченко, В.Д. Семихат ; за заг. ред. Покроєвої, Т.В. Дрожжиної. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 188 с. 

Методичний посібник містить матеріали для організації навчання географії рідного краю та краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. У створенні посібника брали участь слухачі авторської творчої майстерні «Сучасні підходи до навчання географії рідного краю», учителі-краєзнавці. Запропоновані матеріали посібника призначені для використання в роботі зі слухачами в процесі підвищення кваліфікації, орієнтовані на вчителів географії, Харківщинознавства, керівників гуртків географічного краєзнавства. 

 
Джерело педагогічних інновацій.Навчання і виховання учнів через ноосферну освіту, екологічну безпеку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.ноя.2016

Джерело педагогічних інновацій. Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку: науково-методичний журнал 

Вип. № 3 (15) / Кузнецова А.Ф. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 248 с. 

Цей випуск науково-методичного журналу є логічним продовженням висвітлення проблеми «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку». 

Пропонується досвід учасників регіонального експерименту з питань утілення ідей ноосферної (еволюційної) освіти в навчальний процес,що викликано станом фізичного й духовного здоров’я дітей і необхідністю пошуку нових підходів до екологічно доцільної життєдіяльності протягом навчання в дошкільних і загальноосвітніх закладах.

У наведених матеріалах висвітлено питання організації експерименту, дослідження психічного стану дітей на ноосферних уроках, розвиток їх емоційної сфери, інтелектуальних здібностей, становлення цілісного гармонійного мислення, збереження фізичного й духовного здоров’я завдяки реалізації принципу природовідповідності.

 
Формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання: методичний посібник

Укладачі: А.С. Остапенко, Н.О. Капустіна, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, Г.А. Безрук, Н.С. Ярмонова, творча група педагогів дошкільних навчальних закладів Харківської області; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 312 с.

Пропонований методичний посібник є результатом роботи тимчасового творчого колективу з питань формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання. Містить практичні матеріали з цієї теми: орієнтовні циклограму та планування; конспекти занять, розробки заходів для педагогів і батьків.

Посібник призначений для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників дошкільних навчальних закладів і навчально-виховних комплексів, вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.

 
Практикум з інформаційних технологій: навчальний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Практикум з інформаційних технологій: навчальний посібник

Ю.М. Василенко, В.В. Костіна, Т.В. Папернова, І.В. Табарчук; за ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 124 с.

У посібнику подано детальний опис технологій виконання практичних завдань з обробки текстової інформації, створення освітніх презентацій, обробки даних у електронних таблицях. Розглянуто основні прийоми роботи з Інтернет-ресурсами.

Призначено для педагогічних працівників усіх категорій, а також тих, хто бажає опанувати базовий рівень технологічної грамотності.

 
Методичний посібник для вчителів математики PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Методичний посібник для вчителів математики

Укладачі: Кравченко З.І., Попова Т.В., Колесникова Л.В.; за заг. редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 180 с.

Посібник відповідає сучасним вимогам до професійної підготовки вчителя математики. Він має допомогти систематизувати навчальну роботу та підвищити її якість для реалізації мети математичної освіти, спрямованої на таку підготовку учнів, що допоможе при вступі до вищих навчальних закладів, забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності. Збірник надасть учителям математики практичну допомогу з питань підготовки та проведення сучасного уроку: визначення типу, мети, завдань, добір форм, методів навчання, видів оцінювання, навчально-методичного забезпечення.

У другій частині методичного посібника розглянуто понад 120 прикладних задач різного змісту: фізичного, хімічного, біологічного, економічного. Також запропоновані задачі, які можуть бути використані під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Для учителів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ.

 
Методичний порадник для вчителів біології PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Методичний порадник для вчителів біології

Укладачі: Вольянська С.Є., Дронова В.М., Зайцева О.А.; за заг. ред. С.Є. Вольянської. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 136 с.

Методичний порадник містить нормативні вимоги до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, висвітлює актуальні питання проектування навчального процесу з біології та методики навчання предмета, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Пропоновані матеріали нададуть учителям практичну допомогу з питань підготовки та проведення сучасного уроку, реалізації виховної мети та оцінювання його ефективності, можуть бути використані методистами районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівниками районних (міських) і шкільних методичних об’єднань учителів біології, учителями біології, екології та природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

 
Джерело педагогічних інновацій. Інновац. практики розвитку життєвої компетентності дитини дошк. віку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Джерело педагогічних інновацій. Інноваційні практики розвитку життєвої компетентності дитини дошкільного віку: науково-методичний журнал

Вип. № 2 (14) / Капустіна Н.А., Коченгіна М.В., Остапенко А.С.; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 276 с.

Цей випуск науково-методичного журналу, створений науковцями, методистами й педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів, містить методичні матеріали та практичні напрацювання щодо реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції), розвитку професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів. Автори висвітлюють інноваційні підходи, спрямовані на реалізацію завдань оновлення й реформування дошкільної освіти.

Пропоновані матеріали допоможуть педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів будувати навчально-виховний процес у дитячих садочках, використовуючи прогресивний досвід колег-новаторів і педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів Харківського регіону, що сприятиме забезпеченню якості формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку, підвищенню власного рівня професійної компетентності педагогів.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Всього 12 - 22 з 53
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов