Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Методичні новинки
Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в післядипломному періоді PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
10.авг.2017

Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в післядипломному періоді : методичні рекомендації 

Луніна В. Ю. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 88 с. 

Видання містить методичні рекомендації з розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти, освітню програму тематичного спецкурсу «Творчість учителя – шлях до педагогічної майстерності», діагностичний інструментарій (компонентно-критеріальна характеристика творчого потенціалу вчителя, опитувальник, тестові завдання) для виявлення рівнів творчого потенціалу вчителів, комплекс психолого-педагогічних тестів для виявлення якостей творчого вчителя. 

Призначено видання для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівників районних (міських) методичних служб, викладачів у системі післядипломної освіти, керівників навчальних закладів. 

 
Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
10.авг.2017

Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : збірник методичних матеріалів 

Упорядники Ворфлік Л.В., Жеребкіна З.Г. ; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої, С.Є. Вольянської. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 236 с. 

Збірник методичних матеріалів підготовлено бібліотекою та методистами Академії, тимчасово творчим колективом шкільних бібліотекарів Харківщини, який опрацював тему патріотичного виховання дітей і молоді. У збірнику зібрано розробки бібліотечних заходів для використання у виховній діяльності бібліотеки з читачами різних вікових груп. 

Призначено для слухачів курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників навчальних закладів, методистів із бібліотечних фондів районних (міських) методичних (інформаційно-методичних) центрів (кабінетів). 

 
Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
31.май.2017

Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта: досвід, ресурси, проблеми : науково-методичний журнал 

Вип. № 1 (17) / упоряд. Калініна Т.С., Сілінат Г.О. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017 – 228 с. 

Цей випуск науково-методичного журналу присвячено актуальній проблемі розбудови інклюзивного освітнього простору. У теоретичній частині проведено аналіз науково-теоретичних аспектів спеціального та інклюзивного навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Практична частина розкриває інноваційні підходи до реалізації завдань навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема із затримкою психічного розвитку; висвітлює кращий досвід діяльності закладів з інклюзивним навчанням і спеціальних навчальних закладів Харківської області, містить приклади впровадження освітніх напрацювань за цим напрямом. 

Для керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівникам, практичним психологам, соціальним педагогам, а також всім, хто цікавиться цією проблемою. 

 
Етнокультурні реалії України (темпераційні студії): на допомогу українському словесникові PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
31.май.2017

Ярещенко А. П. Етнокультурні реалії України (темпераційні студії): на допомогу українському словесникові : монографічне дослідження 

Артур Ярещенко. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 484 с. 

У студіях зведені й композиційно оформлені лінгвістичні дані, які протягом років досліджувались й опрацьовувались автором. 

Реалії розповідають про етимологічні розшукання, етнографічні зрізи, топонімічний матеріал, дослідження суто граматичного характеру. 

Зібраний і відповідно опрацьований матеріал допоможе словесникові проникнути й осягнути процес становлення української культурологічної і лінгвістичної систем у діахронії та частково у синхронії. 

Монографічне дослідження мовної палітри базується, окрім спостережень автора, на низці праць із лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, культурології та інших суміжних наук, а також історії української мови. 

Робота співзвучна в певній мірі з дослідженнями харківських філологів XIX – середини XX ст., зокрема з працями І.І. Срезнєвського, М.Ф. Сумцова, О.О. Потебні, Ф.П. Медведєва, С.М. Кульбакіна, М.С. Павлюка, Ю.В. Шевельова, Л.А. Лисиченко та ін. 

Вона адресується, насамперед, українському лінгвістові, історикові мови, краєзнавцю, філологу, слухачам Харківської академії неперервної освіти, учителям ЗНЗ І-III ступенів, які прагнуть підвищити свою фахову кваліфікацію, викладачам і студентам вишів, учнівському загалу, всім тим, хто цікавиться розвитком і становленням українського слова, нарешті, тим, кому не є байдужим процес виникнення й створення словесних реалій рідної мови. 

 
Філософські основи літературних текстів: науково-методичний збірник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.апр.2017

Філософські основи літературних текстів : науково-методичний збірник 

Дегтярьова Г.А., Ганіна Н.В., Водолажченко Н.А. ; за заг. ред. Г.А. Дегтярьової. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 140 с. 

Збірник містить статті, у яких надається інформація про ключові сучасні методики та підходи до аналізу художнього тексту, докладно розглядаються сучасні позиції до філософського осмислення художніх текстів, проблеми людини й суспільства, пізнання, пропонуються інтерпретації окремих творів і принципи реконструкції авторського світовідчуття, а також висвітлюються деякі аспекти навчання зарубіжної літератури в сучасній школі. 

Становить інтерес для вчителів філологічних дисциплін, широкого кола читачів. Призначений для використання в системі післядипломної педагогічної освіти. 

 
Дошкільна освіта в зарубіжних країнах: педагогічний альманах PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
27.мар.2017

Дошкільна освіта в зарубіжних країнах: Фінляндія, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Китай, США: педагогічний альманах 

Коченгіна М.В., Ярмонова Н.С.; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 92 с. 

Матеріали альманаху зумовлені інноваційними процесами в системі дошкільної та післядипломної педагогічної освіти України, актуальністю інтеграції кращих світових педагогічних практик у навчально-виховний процес вітчизняних дошкільних навчальних закладів. Видання знайомить з підходами до розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах прогресивних країн світу (Фінляндії, Польщі, Німеччини, Великій Британії, Франції, Японії, Китаю, США), особливостями організації життєдіяльності дошкільників у дитячих садочках, альтернативними технологіями формування життєвої компетентності дошкільників, роллю батьків у вихованні дітей. 

Деякі ідеї зарубіжного передового педагогічного досвіду можуть бути використані в практиці вітчизняних дошкільних навчальних закладів. 

Педагогічний альманах створено для розширення кола педагогічної ерудиції слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямами «Вихователі дошкільних навчальних закладів», «Вихователі різновікових груп дошкільних навчальних закладів», «Вихователі груп раннього віку», «Вихователі-методисти», «Завідувачі дошкільних навчальних закладів». 

 
Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
27.мар.2017

Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник 

Кобець Т.М., Коваль О.А., Коченгіна М.В., Летко О.В., Новожилова М.О., Рижкова В.С., Табарчук І.В.; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 164 с. 

Методичний посібник «Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи» створено на допомогу вчителям початкових класів, які прагнуть реалізувати Концепцію впровадження медіаосіти в Україні в навчально-виховному процесі початкової школи. 

Посібник містить навчальні матеріали для учнів (дидактичні тексти та літературні твори медіакультурологічної спрямованості: про вітчизняних художників-мультиплікаторів, сценаристів і режисерів, відомих зарубіжних митців анімаційного кіно, анімаційні студії тощо), що можуть бути використані на різних уроках. 

У посібнику наведено поради для вчителів з методики проведення уроків навчання грамоти, літературного читання, розвитку зв’язного мовлення та ін., у структуру яких інтегрується зміст медіаосвіти, доступний для дітей молодшого шкільного віку; а також конкретні рекомендації для педагогів щодо правильного створення та використання електронних презентацій на уроках. 

Посібник призначений для вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи. 

 
Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку: науково-методичний журнал 

Вип. № 4 (16) / Кузнецова А.Ф. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 232 с. 

У цьому випуску науково-методичного журналу подано практичний матеріал щодо структуризації ноосферного уроку, його духовної сутності, діяльності вчителя на уроці, ролі цілепокладання в організації навчального процесу, збагачення змісту на інтегрованих і бінарних уроках, утілення в процес навчання активних форм організації діяльності. Також наведено розробки ноосферних уроків із різних навчальних предметів початкової та середньої школи. 

Анотації до уроків, методичний коментар до кожного з етапів ноосферного уроку допоможуть педагогам усвідомити,як правильно організувати навчання дітей на основі принципу природо відповідності, активізувати чуттєві канали цілісного сприйняття інформації, що, як показали дослідження, забезпечує високий результат засвоєння знань. 

Виклад основного матеріалу доповнюють наукові розробки учнів як доказ високої результативності втілення ідеї ноосферної освіти в навчальний процес. 

 
Підготовка вихователів ДНЗ до створення для дітей безпечного інформаційного середовища PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до створення для дітей безпечного інформаційного середовища: навчально-методичний посібник 

Коченгіна М.В. ; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – 2-ге вид., доп. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 148 с. 

Навчально-методичний посібник розроблено для науково-методичного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів (для очної та заочно-дистанційної форм навчання). 

Також посібник може бути використаний як самостійне видання для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. 

 
Навчальна програма курсу за вибором«Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Батинський А.В., Войтенко Н.М., Воропаєва В.В., Дубініна С.І., Клімова С.В., Костюк І.О., Мацегора З.М., Татаринов М.В., Ухань Н.І., Шелест Т.О., Юрчук Д.В. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 60 с. 

Курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» упроваджується в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області (5-8, 10-11 класи) за вибором учнів та їхніх батьків як регіональний навчальний курс варіативної складової робочих навчальних планів. 

 
Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Грінченко О. І., Губіна С. Л. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 40 с. 

У практиці сучасної школи є два підходи до вивчення свого регіону. Перший – розподіл і локалізація регіональних знань, проблем в окремих темах навчальних предметів, на різних етапах навчання з наступним узагальненням на між предметній основі. Другий підхід передбачає створення єдиного багатоаспектного навчального курсу. Це робить вивчення рідного краю системним, а отже перспективнішим. Саме такий інтегрований характер має краєзнавчий спецкурс «Харківщинознавство». 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 11 з 49
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов