Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Методичні новинки
Філософські основи літературних текстів: науково-методичний збірник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.апр.2017

Філософські основи літературних текстів : науково-методичний збірник 

Дегтярьова Г.А., Ганіна Н.В., Водолажченко Н.А. ; за заг. ред. Г.А. Дегтярьової. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – 140 с. 

Збірник містить статті, у яких надається інформація про ключові сучасні методики та підходи до аналізу художнього тексту, докладно розглядаються сучасні позиції до філософського осмислення художніх текстів, проблеми людини й суспільства, пізнання, пропонуються інтерпретації окремих творів і принципи реконструкції авторського світовідчуття, а також висвітлюються деякі аспекти навчання зарубіжної літератури в сучасній школі. 

Становить інтерес для вчителів філологічних дисциплін, широкого кола читачів. Призначений для використання в системі післядипломної педагогічної освіти. 

 
Дошкільна освіта в зарубіжних країнах: педагогічний альманах PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
27.мар.2017

Дошкільна освіта в зарубіжних країнах: Фінляндія, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Китай, США: педагогічний альманах 

Коченгіна М.В., Ярмонова Н.С.; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 92 с. 

Матеріали альманаху зумовлені інноваційними процесами в системі дошкільної та післядипломної педагогічної освіти України, актуальністю інтеграції кращих світових педагогічних практик у навчально-виховний процес вітчизняних дошкільних навчальних закладів. Видання знайомить з підходами до розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах прогресивних країн світу (Фінляндії, Польщі, Німеччини, Великій Британії, Франції, Японії, Китаю, США), особливостями організації життєдіяльності дошкільників у дитячих садочках, альтернативними технологіями формування життєвої компетентності дошкільників, роллю батьків у вихованні дітей. 

Деякі ідеї зарубіжного передового педагогічного досвіду можуть бути використані в практиці вітчизняних дошкільних навчальних закладів. 

Педагогічний альманах створено для розширення кола педагогічної ерудиції слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямами «Вихователі дошкільних навчальних закладів», «Вихователі різновікових груп дошкільних навчальних закладів», «Вихователі груп раннього віку», «Вихователі-методисти», «Завідувачі дошкільних навчальних закладів». 

 
Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
27.мар.2017

Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи методичний посібник 

Кобець Т.М., Коваль О.А., Коченгіна М.В., Летко О.В., Новожилова М.О., Рижкова В.С., Табарчук І.В.; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 164 с. 

Методичний посібник «Шляхи інтеграції медіаосвіти в навчальні предмети початкової школи» створено на допомогу вчителям початкових класів, які прагнуть реалізувати Концепцію впровадження медіаосіти в Україні в навчально-виховному процесі початкової школи. 

Посібник містить навчальні матеріали для учнів (дидактичні тексти та літературні твори медіакультурологічної спрямованості: про вітчизняних художників-мультиплікаторів, сценаристів і режисерів, відомих зарубіжних митців анімаційного кіно, анімаційні студії тощо), що можуть бути використані на різних уроках. 

У посібнику наведено поради для вчителів з методики проведення уроків навчання грамоти, літературного читання, розвитку зв’язного мовлення та ін., у структуру яких інтегрується зміст медіаосвіти, доступний для дітей молодшого шкільного віку; а також конкретні рекомендації для педагогів щодо правильного створення та використання електронних презентацій на уроках. 

Посібник призначений для вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи. 

 
Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка ноосферного уроку: науково-методичний журнал 

Вип. № 4 (16) / Кузнецова А.Ф. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 232 с. 

У цьому випуску науково-методичного журналу подано практичний матеріал щодо структуризації ноосферного уроку, його духовної сутності, діяльності вчителя на уроці, ролі цілепокладання в організації навчального процесу, збагачення змісту на інтегрованих і бінарних уроках, утілення в процес навчання активних форм організації діяльності. Також наведено розробки ноосферних уроків із різних навчальних предметів початкової та середньої школи. 

Анотації до уроків, методичний коментар до кожного з етапів ноосферного уроку допоможуть педагогам усвідомити,як правильно організувати навчання дітей на основі принципу природо відповідності, активізувати чуттєві канали цілісного сприйняття інформації, що, як показали дослідження, забезпечує високий результат засвоєння знань. 

Виклад основного матеріалу доповнюють наукові розробки учнів як доказ високої результативності втілення ідеї ноосферної освіти в навчальний процес. 

 
Підготовка вихователів ДНЗ до створення для дітей безпечного інформаційного середовища PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до створення для дітей безпечного інформаційного середовища: навчально-методичний посібник 

Коченгіна М.В. ; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – 2-ге вид., доп. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 148 с. 

Навчально-методичний посібник розроблено для науково-методичного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів (для очної та заочно-дистанційної форм навчання). 

Також посібник може бути використаний як самостійне видання для студентів вищих навчальних педагогічних закладів. 

 
Навчальна програма курсу за вибором«Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини» для 5-8-х, 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Батинський А.В., Войтенко Н.М., Воропаєва В.В., Дубініна С.І., Клімова С.В., Костюк І.О., Мацегора З.М., Татаринов М.В., Ухань Н.І., Шелест Т.О., Юрчук Д.В. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 60 с. 

Курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» упроваджується в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області (5-8, 10-11 класи) за вибором учнів та їхніх батьків як регіональний навчальний курс варіативної складової робочих навчальних планів. 

 
Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів ЗНЗ PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Укладачі: Грінченко О. І., Губіна С. Л. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 40 с. 

У практиці сучасної школи є два підходи до вивчення свого регіону. Перший – розподіл і локалізація регіональних знань, проблем в окремих темах навчальних предметів, на різних етапах навчання з наступним узагальненням на між предметній основі. Другий підхід передбачає створення єдиного багатоаспектного навчального курсу. Це робить вивчення рідного краю системним, а отже перспективнішим. Саме такий інтегрований характер має краєзнавчий спецкурс «Харківщинознавство». 

 
Сучасні підходи до навчання географії рідного краю : методичний посібник для вчителів PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
03.янв.2017

Сучасні підходи до навчання географії рідного краю : методичний посібник для вчителів 

О.І. Грінченко, В.Д. Семихат ; за заг. ред. Покроєвої, Т.В. Дрожжиної. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 188 с. 

Методичний посібник містить матеріали для організації навчання географії рідного краю та краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. У створенні посібника брали участь слухачі авторської творчої майстерні «Сучасні підходи до навчання географії рідного краю», учителі-краєзнавці. Запропоновані матеріали посібника призначені для використання в роботі зі слухачами в процесі підвищення кваліфікації, орієнтовані на вчителів географії, Харківщинознавства, керівників гуртків географічного краєзнавства. 

 
Джерело педагогічних інновацій.Навчання і виховання учнів через ноосферну освіту, екологічну безпеку PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.ноя.2016

Джерело педагогічних інновацій. Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку: науково-методичний журнал 

Вип. № 3 (15) / Кузнецова А.Ф. ; гол. ред. Покроєва Л.Д. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 248 с. 

Цей випуск науково-методичного журналу є логічним продовженням висвітлення проблеми «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту й екологічну безпеку». 

Пропонується досвід учасників регіонального експерименту з питань утілення ідей ноосферної (еволюційної) освіти в навчальний процес,що викликано станом фізичного й духовного здоров’я дітей і необхідністю пошуку нових підходів до екологічно доцільної життєдіяльності протягом навчання в дошкільних і загальноосвітніх закладах.

У наведених матеріалах висвітлено питання організації експерименту, дослідження психічного стану дітей на ноосферних уроках, розвиток їх емоційної сфери, інтелектуальних здібностей, становлення цілісного гармонійного мислення, збереження фізичного й духовного здоров’я завдяки реалізації принципу природовідповідності.

 
Формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання: методичний посібник

Укладачі: А.С. Остапенко, Н.О. Капустіна, Н.Ф. Кугуєнко, М.В. Коченгіна, Г.А. Безрук, Н.С. Ярмонова, творча група педагогів дошкільних навчальних закладів Харківської області; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 312 с.

Пропонований методичний посібник є результатом роботи тимчасового творчого колективу з питань формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами трудового виховання. Містить практичні матеріали з цієї теми: орієнтовні циклограму та планування; конспекти занять, розробки заходів для педагогів і батьків.

Посібник призначений для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників дошкільних навчальних закладів і навчально-виховних комплексів, вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.

 
Практикум з інформаційних технологій: навчальний посібник PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.сен.2016

Практикум з інформаційних технологій: навчальний посібник

Ю.М. Василенко, В.В. Костіна, Т.В. Папернова, І.В. Табарчук; за ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 124 с.

У посібнику подано детальний опис технологій виконання практичних завдань з обробки текстової інформації, створення освітніх презентацій, обробки даних у електронних таблицях. Розглянуто основні прийоми роботи з Інтернет-ресурсами.

Призначено для педагогічних працівників усіх категорій, а також тих, хто бажає опанувати базовий рівень технологічної грамотності.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 11 з 45
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов